Công ty vận tải Thanh Hóa dùng sà lan chuyển tải tại vịnh Hạ Long

[vantaithanhhoa.com] Công ty vận tải Thanh Hóa sử dụng sà lan chuyển tải hàng hóa tại vịnh Hạ Long2016-06-29 08.29.26

Tàu chuyển tải ngoài Vịnh Hạ Long – Quảng Ninh. Trên hình là tàu mẹ có trong tải DWT > 70.000 T. Tàu chở khoảng 66.000 T Ngô rời. Vì một lý do nào đó mà phía chủ hàng chọn cách làm hàng là chuyển tải ngoài Vịnh mà không cập cầu. Như ở đây là bố trí 2 cẩu trả hàng, trong điều kiện thời tiết bình thương cẩu số 1 có thể trả được từ 200-250t/h , cẩu số 2 có thể trả được 120-140t/h. Việc tàu mẹ chuyển tải ngoài Vịnh thì chỉ có 1 phương án làm hàng duy nhất là chuyển tải bằng sa lan và tàu biển. Khi làm hàng trên vịnh như thế này thì có một số phương án giao nhận như sau

  • Giao nhận bằng cân treo
  • Giao nhận bằng đó mớn
  • Giao nhận bằng niêm phong kẹp chì hầm hàng
  • Chủ hàng cho người áp tải.

Các phương án giao nhận trên đều có ưu và nhược điểm riềng. Có thời gian sẽ chia sẽ với các bạn sau trong mục giao nhận.